Operator/ka Wtryskarek – Pakowacz/ka

Zadania na stanowisku pracy:

·        Odbiór, kontrola i pakowanie detali z wtryskarki

 Oczekiwanie wobec kandydatek/kandydatów:

 ·        Estetyka pracy

·        Zaangażowanie, sumienność

·        Rzetelność, dokładność

·        Gotowość do pracy w systemie 3 zmianowym

 Oferujemy: 

·        Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

·       Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

·        Atrakcyjne warunki płacowe 

·        Możliwość awansu

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV) na adres korespondencyjny: PPHU „FIC” Tomasz Fic, Psary 6, 78-300 Świdwin lub emailem na adres: biuro@fic-opakowania.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Prosimy o dołączenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych z czytelnym podpisem. Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez PPHU „FIC” Tomasz Fic Psary 6, 78-300 Świdwin w celu realizacji procesów rekrutacji.”

Jeżeli chcecie Państwo abyśmy rozpatrywali Państwa kandydaturę także w przyszłych procesach rekrutacji prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez dodanie dodatkowego oświadczenia o podanej poniżej treści:

  • “Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie dokumentach aplikacyjnych przez PPHU „FIC” Tomasz Fic Psary 6, 78-300 Świdwin w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych w okresie kolejnych ……. lat.”

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) PPHU „FIC” Tomasz Fic z siedzibą w Psarach informuje, że:

·  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PPHU „FIC” Tomasz Fic, Psary 6, 78-300 Świdwin.

·  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod numerem telefonu +48 693955672 lub wysyłając zapytanie drogą mailową na adres mailowy podany poniżej.

·  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

·  Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

·  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.

·  Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

·  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.

·  Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie firmy, pisząc na adres podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres podany poniżej. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

·  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

·  Otrzymanie przez PPHU „FIC” Tomasz Fic Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego CV.

·  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

·  Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.